Update 20.12.2019: Lägesrapport kring åtalet mot de tre från parkbänken

I början av november mottog de tre fån parkbänken åtalen skriftligt från Generalstaatsanwaltschaft Hamburg. Skrivelsen förklarar vissa delar av utredningen, den eftersträvade bevisföringen och avslutas med en ansökan om att bibehålla beslutet om att de två som sitter häktade ska förbli häktade och att den tredje förblir på fri fot under särskilda villkor. Dessutom ansöks det om att huvudförhandlingarna mot de tre ska öppnas i Landgericht.

 

De tre kamraterna kommer att anklagas för att i samråd ha förberett sig för att begå brott. De påstådda brotten är enligt åklagaren förberedelse till mordbrand såväl som förberedelse till grov mordbrand. Skillnaden mellan graderna grov och inte grundar sig i att det vid en av de påstådda målen ska ha funnits akut fara för människors liv och hälsa, vilket bygger på rena spekulationer. Utöver det anklagas en av kamraterna för att ha brutit mot vapenlagen, i och med att han skulle ha haft med sig brandsatser. Passande nog lägger åklagaren även till åtal för medhjälp till brott mot vapenlagen mot de resterade två.

Då de tre kamraterna varken yttrar sig om åtalspunkterna eller i övrigt i utredningen, återstår det bara för åklagarkammaren att luta sig mot utredningsresultaten. Tidpunkten för gripandet ska enligt åklagaren ses som att de planerat att genomföra attacker på årsdagen för G20.

Det är inte upp till oss att bedöma trovärdigheten i åtalspunkterna eller att över huvud taget spekulera i skuld eller oskuld. Vi försöker inte heller lista ut vad som verkligen skulle ha hänt. Allt detta kommer att få sin scen i rättegångssalen och åklagaren kommer att använda det för att iscensätta en attack mot militant politik. Det kommer framförallt att ske genom att få den så kallade ”faran för människors liv och hälsa” accepterad; att husdörren till en Hamburg-senators adress skulle vara ett mål för attack bygger på rena spekulationer. Att efter en platsgenomgång, det vill säga enligt en experts åsikt, utgå från att dörren skulle kunna vara ett tilltänkt mål, betyder inte på långa vägar att denna också skulle antändas och därigenom sätta människoliv på spel. Denna anklagelse tjänar i första hand till att diskreditera militant och revolutionär politik och syftar till att producera mörkast möjliga bild av de åtalade kamraterna. Inom ramen för tramsiga extremismteorier överförs här förhållningssätt som tillhör människoföraktande ideologier på upproriska personer. Det handlar om en demonisering, om att agera avskräckande för att splittra och spärra in delar av en emancipatorisk rörelse.

Vi låter oss inte skrämmas eller ens splittras av åklagarens konstruktioner och lögner. Vårt handlande riktar sig mot människoföraktande ideologier och levnadsförhållanden och siktar på att förändra dessa radikalt, aggressivt, vi är konfliktberedda och ständigt sökande efter vägar som tar oss närmare ett liv i frihet.

 

Vi stöttar de åtalade och står för våra revolutionära övertygelser och utopier.

 

Håll ögon och öron öppna, kom till manifestationerna och tillställningarna. Samla in pengar och skriv till fångarna och visa er solidaritet på gatan!