Rättegången fortsätter…men inte översättningen

För närvarande finns det ingen tid för översättande eller rapportering från rättegångsdagarna men för den som vill följa processen så gott det går, gör det bäst på https://parkbankprozess.blackblogs.org .

Rättegången fortsätter på samma manér som tidigare med en tramsig åklagare från medeltiden, ett gäng drivna advokater som gör allt för våra kamrater, en oerfaren domare i politiska mål och en ständig skara solidariska åhörare.

En förändring må vara att domaren intagit en tydligare hållning till åklagarsidans fördel även om hon då och då dumförklarar åklagaren tillsammans med advokaterna. Hon [domaren] har även blivit hårdare mot åhörarna och hotat med repressalier efter att klotter upptäckts på bänkarna med budskap som “ACAB” och “Parkbank III.” Det är ännu oklart vilka repressalier det innebär mer än hårdare entrékontroller.

Vittnen från polisen har hörts angående kameraövervakning men det har än så länge bara lett till förvirring, skumraskaffärer på snutens sida och fördröjt rättegångsförlopp.

Tills tiden finns eller något dramatiskt inträffar: läs parkbankprozess-bloggen!